9500304aDe kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Centrum nodigt u van harte uit voor de feestelijke eredienst waarin ds. J.C. Hardeman zal worden bevestigd tot pastoraal werker door ds. J. Manni. Aansluitend doet ds. Hardeman intrede.

De dienst vindt plaats in de Rehobothkerk op D.V. 5 februari in de Rehobothkerk, aanvang 9.30 uur.

Wij zijn de Heere dankbaar voor Zijn zegen en willen Hem alle eer geven.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om ds. en mevr. Hardeman onder het genot van een kopje koffie de hand te schudden.