Op zondagochtend 8 oktober doen br. P. Luvumbo Antonio en zr. S. Simao Tati openbare belijdenis van hun geloof. Ook worden hun zoontjes Jeftelino en Elias gedoopt. U bent van harte welkom om dit mee te maken en met hen te vieren dat ze bij God horen.
De kerkdienst begint om 9.30 uur.