Het is u waarschijnlijk niet ontgaan: het coronavirus is in Nederland en heeft ervoor gezorgd dat de overheid een aantal maatregelen heeft afgekondigd. Die maatregelen zijn genomen met de hoop dat de verspreiding van het virus teruggedrongen wordt.

De kerkenraad is vrijdagavond 13 maart jl. bijeen geweest om samen na te denken over de vraag of de kerkdiensten van de Christelijke Gereformeerde kerk in de Rehobothkerk in de komende weken doorgang kunnen vinden.
Er zijn verschillende invalshoeken en belangen afgewogen en verschillende opties besproken.

Uiteindelijk heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten met tot nader order de kerkdiensten NIET te laten doorgaan.

De belangrijkste reden daarvoor is de verantwoordelijkheid, die we samen dragen voor kwetsbare gemeenteleden.
Juist in de Rehobothkerk zijn veel gemeenteleden die door de overheid worden aangeduid als ‘kwetsbaar’. Het zou verschrikkelijk zijn als zij in de Rehobothkerk besmet zouden worden met het virus.
Dit betekent uiteraard ook dat er geen uitzending is via de kerktelefoon.

Gelukkig zijn er meer mogelijkheden om ons te richten op God en Zijn Woord te horen.
We willen u wijzen op:
– televisie: NPO2 zondagochtend 9.20 uur Televisiekerkdienst (EO).
– radio: Groot Nieuwsradio (via internet en DAB+): zondagochtend 10.00 uur Kerkdienst.
– via http://www.kerkdienstgemist.nl kunt u kijken welke kerken wel een dienst uitzenden en daarnaar luisteren.
– via https://kerkdienstgemist.nl/stations/541 kunt u ook oude kerkdiensten vanuit de Rehobothkerk terugluisteren.
Maar denkt u ook aan de mogelijkheid om in persoonlijk gebed deze situatie bij God neer te leggen en zelf bijbelstudie te doen.
Tip: Diverse organisaties hebben het initiatief genomen tot een dag van nationaal gebed op woensdag 18 maart. Zie: https://www.missienederland.nl/corona/nationaalgebed

Voor de kinderen zullen aan de ouders enkele mogelijkheden worden aangeboden om thuis activiteiten te doen rondom Gods Woord.

Of de doordeweekse activiteiten doorgaan wordt overgelaten aan de leiders/organisatoren van deze activiteiten.
In dat kader kan ik u alvast melden dat twee activiteiten, die in Toerusting zijn aangekondigd, niet door zullen gaan:
– de meeting met prof. dr. T.M. Hofman in Ridderkerk (16 maart)
– de zendingsmiddag in De Swaef (28 maart)

Tot slot:
Wij geloven dat in een tijd waar een virus wereldwijd onrust, ziekte en dood veroorzaakt, wij een Vader in de hemel hebben die voor ons zorgt. Vrees niet, maar ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.

De kerkenraad wenst u Gods zegen toe.