De vereniging vergadert donderdags om de veertien dagen in de Singelzaal, naast de kerk. Aanvang 20.00 uur.

Het gedeelte voor de pauze wordt gevuld met onderwerpen van allerlei aard en de bespreking daarvan. De pauze geeft de gelegenheid elkaar weer op een andere manier te leren kennen dan in onderwerp of bespreking. Na de pauze vervolgen we de bespreking, of komt er een mooi gedicht of verhaal.