KwaNdebeleIedereen die een kerkdienst in KwaNdebele bezoekt, valt het op welke belangrijke plaats de jeugd in de kerk inneemt. Kerken zitten vaak tot de helft vol met kinderen. De andere helft wordt ingenomen door vrouwen – oudere, maar ook jongere. Dan zijn er ook jongens, maar (oudere) mannen zie je maar weinig in de kerk.
Na een drukke werkweek buiten KwaNdebele, vaak in de grote steden, zijn zij er moeilijk te bewegen ’s zondags naar de kerk te gaan. Zo te zien heeft de jeugd dus de toekomst in de kerk van KwaNdebele! Dan is het natuurlijk wel van het grootste belang die kinderen vast te houden! Wat wordt er voor en met die kinderen gedaan?

Zondagschool

Tijdens een werkbezoek in maart 2010 is speciaal naar aanleiding van een verzoek van een  ker in Nederland over de kinderen van de kerk van KwaNdebele gesproken met drie predikanten. Desgevraagd vertelden zij dat geprobeerd wordt in iedere gemeente zondagschool te houden. De kinderen komen daarvoor voor de dienst al naar het kerkgebouw of blijven na de dienst achter om dan op een ontspannen manier met de Bijbel bezig te zijn.

Het verschijnsel kindernevendienst is niet bekend. Daarvoor lenen de eenvoudige kerkgebouwen zich ook niet. Er wordt gewerkt met eenvoudige middelen: het is al mooi als er af en toe iets geknipt en geplakt kan worden.

Jeugdconferenties

Opmerkelijk is ook de betrokkenheid van de wat oudere jeugd bij het gemeentelijke leven. Zo wordt de collecte in bijna iedere gemeente verricht door jongeren, die het bijeengebrachte geld onmiddelijk tellen en na de dienst de opbrengst bekend maken. Ook tegen het administratief verwerken van door gemeenteleden naar de kerk meegebrachte vaste vrijwillige bijdragen zien zij niet op. Deze jongeren hebben op de zondag ook dikwijls een eigen activiteit, in het kerkgebouw of in een particuliere woning.

Enkele malen per jaar worden zij uitgenodigd voor een ‘jeugdconferentie’, die gehouden wordt in een van de grotere kerkgebouwen van KwaNdebele of in een gehuurde tent. Daar wordt enthousiast gezongen en gedanst op de maat van de liederen en natuurlijk wordt er een actueel onderwerp besproken. Ook sportactiviteiten zijn favoriet.

De jongeren proberen zelf hun eigen activiteiten zoveel mogelijk te financieren. Dat valt echter niet mee: voor het huren van bijvoorbeeld een tent moet zomaar 1500 Rand worden neergeteld (€ 150,-).

Sponsor jeugdactiviteiten

Aan de kerk van Rotterdam-Centrum is gevraagd sponsor te worden van de jeugdactiviteiten in de Gereformeerde Kerk van KwaNdebele. Ook aan andere kerken wordt gevraagd daaraan bij te dragen.

Zo kan zending aan de kerken een ‘potje’ beschikbaar stellen, van waaruit materiaal kan worden aangeschaft voor de zondagscholen en voor het bredere jeugdwerk.

De predikanten van KwaNdebele reageerden enthousiast toen hen werd verteld dat er gemeenten in Nederland zijn die zich hiervoor willen inzetten!

Geven?

Bankrekeningnummer 43.57.60 t.n.v. Penningmeester Zendingscie CGK Rotterdam-Centrum o.v.v. Zending Jeugdwerk KwaNdebele. Alvast bedankt!