Startzondag 2017

Startzondag 3 september 2017.
Onderdeel van het startweekend waarin we vierden dat onze gemeente 125 jaar bestaat. Deze zondag stond daarnaast in het teken van 500 jaar Reformatie. Bovendien werd br. Kik herbevestigd als diaken.

We hadden een kerkdienst, waarin het jaarthema ‘Gods Woord in ons midden’ centraal stond, met daarna een nabespreking in groepjes. De jongsten hadden daarbij hun eigen programma met een verhaal en het maken van het ‘Lutherzegel’. Daarna genoten we van een heerlijke barbecue en goede gesprekken. Aansluitend werden enkele panelleden bevraagd met vragen op het gebied van geloof, bijbel en hun visie op onze gemeente nu en in de toekomst. We zongen ook nog enkele Lutherliederen, waarna de dag werd afgesloten met de middagdienst.