Chr.Ger. Kerk Rotterdam Centrum 100 jaar. Onze Gemeente 100 jaar. Veel is er gebeurd. Als we dan terugdenken aan vroeger, dan komt ons automatisch onze kerk van voor 1940 voor de geest.

De ingang was in de Jonker Fransstraat. Door een poortje kwam men na luttele meters in een soort hofje en dan was in de hoek de ingang van de kerk. Het interieur kon men, bij mijn weten, bewonderen in de consistorie. Het was een gezellige kerk, maar bovenal een kerk waar het Woord des Heeren klaar en duidelijk tot uitdrukking werd gebracht; althans, zeker door mijn ouders, daar wij als gezin overgekomen waren uit de Gereformeerde kerken.

jonkerfrans2 Wat voor mij als jonge jongen destijds ook interessant was, dat was het orgel. Daar moest namelijk bij gepompt worden. Een meter gaf dan de hoeveelheid lucht aan, die nodig was. Kwam nu de lucht, in het peilglas, onder de rode streep, dan hield de muziek op. Er moest dus doorlopend gepompt worden. Daartoe waren er achter het orgel 2 plankjes bevestigd, waar men dan op ging staan. Eén voet op het linkerplankje en één voet op het rechterplankje. Men trapte dan het linker naar beneden, waardoor het rechter naar boven ging en dan het rechter naar beneden waardoor het linker naar boven kwam, en zo vervolgens totdat de organist klaar was. Het kon soms tamelijk vermoeiend zijn. Dat lag er natuurlijk aan, of er veel of minder verzen werden gezongen. Al met al, als kind en opgroeiende jongen, voor mij persoonlijk een fijne tijd.

En toen kwam 10 mei. Vrijdagmorgen 3 uur in de vroege morgen. Geronk van vliegtuigen. Het was oorlog. 14 mei: bombardement. Bij dit zinloze gebeuren werd ook de kerk verwoest en de gemeente verstrooid. Wijlen ds. S. v.d. Molen, destijds onze herder en leraar, heeft toen als een goede herder al zijn krachten ingespannen om weer te verzamelen wat verstrooid geworden was. Helaas is toen het gezin van de fam. Schoon om het leven gekomen.

Er werd in de oorlogsjaren gekerkt in de Snellemanstraat: de Noorderkerk. De eerste preek na het bombardement was op 19 mei 1940 in de Bergsingelkerk met als tekst: “Gods goedertierenheid den ganschen dag”.

Ook gebeurde het wel dat er soms werd gekerkt in het turnlokaal aan de Bergsingel. Na de kerk is er de kerk gekomen aan de Noordsingel, waarvoor dEerstesteen menigtee eerste steen gelegd is door ds. Geels, toen onze predikant, en waar wij als gemeente nog mogen kerken.

Moge ook voor de gemeente gelden: “En zij zullen van de Heere geleerd zijn”.

A. Hagendoorn (1992)