De mensen die een sigarenfabriek ombouwden tot een  kerk

In de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam Centrum, die in ons zwarte kerkboek te vinden is, de gemeentegids dus, lezen we dat onze gemeente in 1892 gesticht is. Je leest daar ook dat een zekere Nederlof daar aan mee werkte. Dat was mijn opa, Bas Nederlof. Maar hij was natuurlijk niet alleen ouderling. In het gewone leven was hij aannemer.

Toen de fabriek in de Jonker Fransstraat gekocht werd, hebben mijn opa, mijn vader en Nico Visser gewerkt om de fabriek om te toveren in een kerkzaal. Opa Nederlof als aannemer. Op één van de foto’s zie je hoe de galerij onder handen wordt genomen. Nico Visser en mijn vader op de achterste rij.

A. Eerland-Nederlof (1992)