rehobothboekBegin juni 2005 verscheen een boek over de geschiedenis van de Rehobothkerk.

Rehoboth in Rotterdam
Een eskader Heinkels naderde Rotterdam op dinsdag 14 mei 1940 tegen half twee vanuit het oosten. De Duitse vliegtuigen lieten hun bommen vallen in een brede strook tussen Kralingen en het station Hofplein. Bij de brand die volgde, ging ook de christelijke gereformeerde kerk aan de Jonker Fransstraat in vlammen op. De koster poogde nog brandende brokstukken van belendende panden van het dak te duwen, maar het mocht niet baten. Het bombardement op Rotterdam is daarmee een scharnierpunt geworden, niet alleen in de vaderlandse geschiedenis, maar ook in die van christelijk gereformeerd Rotterdam.

Ter gelegenheid van het emeritaat van ds. J. Manni is begin juni 2005 het boek Rehoboth in Rotterdam, een geschiedenis van de christelijke gereformeerde kerk van Rotterdam-Centrum, verschenen. De uitgave beschrijft in dertien hoofdstukken de ontstaansgeschiedenis van de kerk in de negentiende eeuw, haar expansie in de eerste helft van de twintigste eeuw, de talrijke verenigingen en organisaties, de consequenties van de economische crisis, de gevolgen van het bombardement en de ervaringen met de bezetters. Het boek brengt vervolgens de naoorlogse ontwikkelingen uitgebreid in beeld. Het bevat een gedetailleerd overzicht van de perikelen rond de bouw van de Rehobothkerk aan de Noordsingel.
Het boek schetst de doorgaande lijnen en de veranderingen, terwijl het telkens doorkijkjes biedt op aspecten van het gemeenteleven. Tevens wordt een openhartig beeld geschetst van de wisselende relatie met Vrijgemaakten en Nederlands gereformeerden tussen 1945 tot 2005. Voor de liefhebbers is er een gedetailleerd overzicht van de historie en dispositie van het orgel. Het boek, dat rijk geïllustreerd is, wordt afgesloten met een essay van de hand van ds. Manni over plaats en betekenis van de christelijke gereformeerde kerk in een postmoderne wereldstad.

Rehoboth in Rotterdam, dat 200 pagina’s telt, geeft een goed leesbaar overzicht van de geschiedenis van de opgang, neergang en voortgang van een christelijke gereformeerde stadskerk. Tal van gemeenteleden hebben eraan meegewerkt. Niels van Driel en Herman Amelink hebben de definitieve tekst vormgegeven.

U kunt het boek in uw bezit krijgen voor € 20,- excl. verzendkosten, door het te bestellen via info@rehobothkerk.nl.
Het boek is ook te koop bij Boekhandel De Sardonix.