Voor veel mensen slechts extra vrije dagen, maar voor christenen belangrijke feesten:  Hemelvaart en 10 dagen later Pinksteren.

Met Hemelvaart vieren we dat onze Here Jezus niet alleen opstond uit de dood (en dus weer levend werd), maar ook levend, met lichaam en al, naar de hemel ging. We vieren dat in een dienst op donderdag 10 mei om 9.30 uur.
Bijzonder is dat die ochtend ook de heilige doop wordt bediend aan ons jongste gemeentelid.

Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest van God werd uitgestort op zijn discipelen, en dat die Geest sindsdien in de wereld is bij alle gelovigen. We vieren dat op zondag 20 mei in de diensten om 9.30 en 16.30 uur. In de ochtenddienst doet ook een van onze gemeenteleden openbare belijdenis van haar geloof.
Op Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, houden we een gezamenlijke dienst met de PKN Wijkgemeente De Samaritaan in de Laurenskerk om 10.00 uur.

U bent uiteraard van harte welkom!