De Rehobothkerk heeft steeds de adviezen van het CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken) opgevolgd inzake het beleid voor kerken ten opzichte van de coronamaatregelen. We zijn blij dat er nu veel versoepelingen mogelijk zijn in de maatschappij en daarmee ook in de kerk.

Zo mochten we sinds vorige week zondag met 60 mensen in de kerkzaal aanwezig zijn. en in de loop van de afgelopen week is ook het advies bijgesteld betreffende het zingen in de diensten. Samen met andere versoepelingen heeft dit geleid tot het volgende besluit van de kerkenraad:

– Vanaf a.s. zondag (27 juni) mogen we weer zingen
– We houden 1,5 meter afstand

– Registratie van de aanwezigen blijft gewenst
– Mondkapjes zijn alleen verplicht als geen 1,5 meter mogelijk is
– Bij ‘corona-klachten’ thuisblijven
– Het kan geen kwaad om de handen te ontsmetten

We starten op zondag 4 juli weer met de middagdiensten. Vanaf dat moment is er dus weer een ochtenddienst om 9.30 uur en een middagdienst om 16.30 uur. Op 4 juli is er ook nog iets anders bijzonders: voor het eerst in anderhalf jaar zullen we weer het Heilig Avondmaal vieren! We doen dat wel in aangepaste vorm, maar de inhoud blijft ongewijzigd.

We zien grote reden tot dankbaarheid. Allereerst vanwege het teruglopende aantal mensen dat ziek is en/of overlijd door corona, maar ook omdat we nu weer meer vrijheden mogen ervaren.