ds. J. Manni op de kanselIn de preek wordt het gedeelte dat we uit de Bijbel hebben gelezen, uitgelegd door de dominee. Hij vertelt wat het precies betekent: wat bijvoorbeeld Paulus bedoelde toen hij het opschreef en wat het betekent voor ons leven nu.
Maar dat is nog niet alles. Het belangrijkste is, en ook het mooiste van de dienst, dat door de preek heen God ook tot ons, zijn gemeente, wil spreken. Dat noemen we verkondiging. De dominee mag dan namens God de gemeente vertroosten, terechtwijzen en bemoedigen. Bij de uitleg van het bijbelgedeelte maakt hij het Evangelie bekend: de blijde boodschap van de dood en de opstanding van Jezus Christus.