Het gebed bij de schriftlezing

Voordat we uit de Bijbel lezen, gaan we bidden tot God. We vragen Hem dan of Hij in de dienst bij ons wil zijn. We bidden of we door het lezen, het zingen en het luisteren naar de preek mogen ervaren dat Hij er is. En dat we Hem door dat alles (beter) mogen leren kennen. We bidden of God zelf bij ons wil zijn, door zijn Heilige Geest.

bijbellezenDe schriftlezing

Dan gaan we lezen in de Bijbel. Dat is een ‘spannend’ moment in de kerkdienst. We geloven dat God de Bijbel wil gebruiken om zichzelf te openbaren. Dat wil zeggen: Hij spreekt zelf en maakt bekend Wie Hij is. We zeggen dan: de Bijbel is het Woord van God. Als we in de Bijbel lezen leren we Hem beter kennen, en leren we over al de dingen die Hij al gedaan heeft in de geschiedenis.
In de Rehobothkerk gebruiken we de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1953 (NBG ’53).