Hand geven

Voordat de dominee de preekstoel opgaat krijgt hij een hand van de ouderling van dienst. De ouderling vertegenwoordigt de kerkenraad, die voor het verloop van de dienst verantwoordelijk is. Met de hand drukt hij het vertrouwen uit, dat de kerkenraad in de dominee heeft.

Stil gebed

Voordat de dienst begint gaat iedereen staan: een teken van eerbied. In stilte bereiden we ons voor op de ontmoeting met de Here, onze God. De meeste mensen doen dat biddend. Dat is de eerste communicatie van de gemeente naar God toe.

Votum

Het woord votum is een oud woord uit het Latijn en betekent zoiets als belofte of toewijding. De dominee spreekt het votum uit. De tekst ervan komt uit de psalmen:

“Onze hulp is in de Naam van de Here, Die hemel en aarde gemaakt heeft (Ps 124:8),
Die trouw houdt tot in eeuwigheid.(Ps 146:6)
en nooit laat varen het werk van zijn handen (Ps 138:8). “

Je zou misschien het beste kunnen zeggen dat dit een geloofsbelijdenis is, die de dominee uitspreekt namens de gemeente. De gemeente spreekt haar afhankelijkheid uit van God in alle dingen, ook de kerkdienst. Communicatie dus van de gemeenteleden naar elkaar en naar de Here God.

rehobothkerk febr 2013 009Groet 

“Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus.”

Dat is de groet die de dominee meestal uitspreekt. Deze staat o.a. in 1 Korinthe 1:3. Paulus schrijft dit vaker als groet aan het begin van zijn brieven. De woorden zijn dus niet die van de dominee, maar uit de Bijbel. Dat wil zeggen: op die manier, met genade en vrede, komt God zelf zijn gemeente tegemoet aan het begin van de dienst.