De heenzending

Dit is aan het einde van de dienst. De dominee zegt dan:

“Gaat nu heen in vrede, verheft uw harten tot God
en ontvangt zijn zegen.”

Het geeft je even tijd om je voor te bereiden op de zegen, die zo bijzonder is, dat je je daar wel even op kunt concentreren. Ook hier wordt duidelijk dat de dienst van God niet alleen in de kerkdienst gebeurt, maar dat die verder gaat in het dagelijks leven. Wij worden de wereld ingestuurd, nadat wij het evangelie hebben gehoord, om er dan door de weeks ook uit en naar te leven. Het mooie is dat de dienst eindigt zoals het begon: met de vrede die God aan mensen geven wil.

rehobothkerk febr 2013 010De zegen

Als laatste krijgen we de zegen: we gaan naar huis als gezegende mensen. Dat wil zeggen: je komt nooit zo de kerk uit, als je er in ging. Net als de groet uit het begin, komt de zegen rechtstreeks uit de Bijbel.

“De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en
de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.”
(2 Korinthe 13: 12-13).

Hierin wordt ons beloofd dat, wanneer wij weer naar huis gaan, het leven van alledag in, God met ons mee zal gaan met zijn liefde.