Voordat de kerkdienst echt begint doet de ouderling van dienst enkele mededelingen.
Hij vertelt bijvoorbeeld waar de collecten voor zijn, welke predikant er voorgaat en bij wie de bloemen uit de kerk bezorgd gaan worden.

Ook is er speciale aandacht als er een baby geboren is, als er nieuwe gemeenteleden zijn of als iemand is overleden.

Er staan ook mededelingen op het scherm, waarop ook te lezen is welke liederen we gaan zingen.