Vanaf zondag 28 november werken we in de Rehobothkerk met het kerstproject van Vertel het Maar, genaamd ‘Thuis in Betlehem’.

De verhalen over het leven van Ruth staan centraal in het kerstproject. De verhalen staan in het teken van hoop voor een nieuwe toekomst vanuit het perspectief van een vluchteling. Advent is de tijd van vooruit kijken, uitzien naar de komst van de Redder die hoop voor de toekomst brengt voor alle volken.

Laten we in deze adventsperiode samen met anderen ervaren hoe het is om afhankelijk te willen zijn van Gods zegen en als zegen voor anderen te zijn. Ruth komt als vreemdeling in Israël, wordt gezien door Boaz en mag ervaren dat ze door God geliefd is. Net zoals Boaz mogen wij ook in onze tijd een instrument zijn door onze hand uit te steken naar de vreemdeling in ons land.

Het kerstproject is ontwikkeld samen met Stichting Gave. Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor de vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Ze ondersteunen waardevolle contacten tussen christenen en vluchtelingen met praktische hulp, kennis, materialen en gezamenlijke activiteiten. Denk aan zomerkampen voor jongeren, bijbelstudies, vriendinnendagen en huwelijksweekenden. Samen met kerken en vrijwilligers deelt Gave zo Gods liefde uit aan vluchtelingen. We delen uit, zodat we samen thuis mogen komen in Betlehem, vertrouwend op Gods belofte dat Hij de Redder zal zenden.

In de kindermomenten in de kerk zal vooral aandacht zijn voor de relatie tussen de vreemdelingenstatus van Ruth en de situatie van vluchtelingenkinderen tegenwoordig in Nederland.