Nieuws

110 of 73 items

Startzondag 12 september

door Joke Bijsterveld

Op 12 september hopen wij weer onze startzondag te hebben. Vorig jaar kon dat helemaal niet doorgaan in verband met COVID, maar dit jaar willen we het toch wel doen, zij het in aangepaste vorm. Om half tien hebben wij onze dienst. Daarna is er koffiedrinken in de kerkzaal. Na de lange periode van afstand […]

Kerkdiensten na versoepelingen

door Joke Bijsterveld

De Rehobothkerk heeft steeds de adviezen van het CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken) opgevolgd inzake het beleid voor kerken ten opzichte van de coronamaatregelen. We zijn blij dat er nu veel versoepelingen mogelijk zijn in de maatschappij en daarmee ook in de kerk. Zo mochten we sinds vorige week zondag met 60 mensen in de […]

Rouwdienst 25 mei

door Joke Bijsterveld

Op dinsdag 18 mei jl. overleed onze zuster A.F. van der Koppel. De dienst van Woord en gebed in het kader van haar afscheid wordt gehouden op dinsdag 25 mei. De dienst is online te volgen via https://www.youtube.com/channel/UC9rgxrxrXEBP61173hhdOww. Met alleen geluid is de dienst te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/541. Zo kan iedereen die (o.a. in verband met […]

Hervatting kerkdiensten met 30 bezoekers

door Joke Bijsterveld

Met ingang van 28 april 2021 is het weer toegestaan om kerkdiensten met 30 bezoekers te houden. De Rehobothkerk start hiermee op zondag 9 mei.Uiteraard worden daarbij alle coronaregels in acht genomen, zoals afstand houden, geen handen schudden, een mondkapje dragen tijdens het lopen door het gebouw, handen desinfecteren en niet zingen. Het gebruik maken […]

Pasen

door Joke Bijsterveld

Dit weekend is het Pasen. Of om preciezer te zijn: vandaag is het Goede Vrijdag, de dag waarop we herdenken dat onze Here Jezus Christus stief aan het kruis, als verzoening voor onze zonden. zondag is het eerste Paasdag, de dag waarop we vieren dat diezelfde Jezus Christus opstond uit de dood. Hij ging dwars […]

Biddag voor gewas en arbeid

door Joke Bijsterveld

Vandaag is het Biddag voor gewas en arbeid. Een jaarlijkse dag, waarop kerken Gods zegen vragen over het werk en het eten in het komende jaar. En dan gaat het over ‘werk’ in brede zin: een gebed voor zegen over betaald en onbetaald werk, voor het zoeken naar werk, voor mensen die niet meer kunnen […]

Maatschappelijk belang

door Joke Bijsterveld

‘Uw kerk is € 590.000 waard’. Dat is de kop van een column, die wethouder Grauss (Wethouder Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele Zorg bij Gemeente Rotterdam) schreef in De Wekker, het landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde kerken. Zijn column gaat over het wetenschappelijke onderzoek, dat in Rotterdam is gehouden onder levensbeschouwelijke organisaties, zoals kerken en […]

Paasproject 2021

door Joke Bijsterveld
Een spoor van Liefde

Op zondag 21 februari start het nieuwe Paasproject voor de kinderen.We werken met het project van Bijbel Basics, genaamd ‘Een spoor van liefde’. Omdat het maar de vraag is of we weer ‘normale’ kerkdiensten kunnen gaan houden in die tijd steken we in op activiteiten thuis.Dat betekent dat de gezinnen het volgende ontvangen namens de […]

Week van gebed 17-24 januari 2021

door Joke Bijsterveld

Hoe kun je het nieuwe jaar beter beginnen, dan door je te richten op God? Daarom gaan we ons een week richten op gebed. Mensen uit alle kerken van Rotterdam Noord zijn van harte uitgenodigd om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (een initiatief van Evangelische Alliantie en Raad van Kerken). Samen willen […]

Geen fysieke kerkdiensten tijdens de lockdown

door Joke Bijsterveld

De kerkenraad heeft besloten om de diensten vanaf a.s. zondag tot en met 17 januari 2021 alleen online te houden, dus met predikant, ouderling, technici etc. maar zonder gemeente. De kerkdiensten zijn te bekijken en te beluisteren via https://www.youtube.com/channel/UC9rgxrxrXEBP61173hhdOww. Met alleen geluid te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/541  en de kerktelefoonkastjes, die sommige gemeenteleden hebben. Dit besluit […]