Nieuws

1120 of 46 items

Ds. J.C. Hardeman bevestigd als kerkelijk werker

door Joke Bijsterveld

Zondagochtend 5 februari deed ds. J.C. Hardeman (voorheen predikant in Carambei Brazilië) intrede als kerkelijk werker  in de Rehobothkerk. In de praktijk zal hij het werk doen van een predikant, met een aanstelling voor 50%. Hij werd door ds. J. Manni bevestigd na een preek over Titus 1:5-2:1 / 2:11-15. Daarna nam ds. Hardeman de […]

Gemeente GKV Rotterdam Centrum tijdelijk te gast in Rehobothkerk

door Joke Bijsterveld

Afgelopen zondagochtend hield de gemeente van de GKV Rotterdam Rotterdam Centrum voor het eerst een dienst in de Rehobothkerk. Zij kunnen tijdelijk niet terecht in hun eigen kerkgebouw, omdat daar ingrijpend verbouwd wordt. Bijzonder was, dat deze eerste dienst ook gelijk een doopdienst was. Fijn dat we de vrijgemaakte gemeente zo kunnen helpen. We wensen hen […]

Ds. Hardeman wordt pastoraal werker in de Rehobothkerk

door Joke Bijsterveld

De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Centrum nodigt u van harte uit voor de feestelijke eredienst waarin ds. J.C. Hardeman zal worden bevestigd tot pastoraal werker door ds. J. Manni. Aansluitend doet ds. Hardeman intrede. De dienst vindt plaats in de Rehobothkerk op D.V. 5 februari in de Rehobothkerk, aanvang 9.30 uur. Wij […]

Ds. J. Hardeman

door Joke Bijsterveld

Op zondag 25 december werd onze gemeente verblijd met het volgende bericht: “Tot onze vreugde heeft ds. J. Hardeman zijn benoeming als kerkelijk werker in onze gemeente aangenomen. Op D.V. zondagochtend 5 februari zal hij door ds. J. Manni worden bevestigd. Ds. Hardeman ziet ernaar uit om per 1 februari in onze gemeente aan de […]

Kerstproject

door Joke Bijsterveld

Afgelopen zondag, 27 november, was de eerste adventszondag van 2016. We zijn die ochtend begonnen met het kerstproject voor de kinderen. Het project is gemaakt door Vertel het Maar en heet Beloofd is beloofd! Het gaat in op vijf bijzondere vrouwen in de stamboom van de Here Jezus. Vertel het Maar schrijft daarover: In Matteüs 1 lezen […]

Startzondag

door Joke Bijsterveld

Komende zondag 11 september hopen we onze jaarlijkse startzondag te houden. Op deze website kunt u foto’s vinden van eerdere startzondagen. We zijn van plan om na de ochtenddienst in de kerk te blijven voor een aantal gezamenlijke activiteiten, waaronder een maaltijd. De eredienst in de middag begint dan om 15.00 uur, zodat het een mooi […]

Kinderwerk in de zomervakantie

door Joke Bijsterveld

In de Rehobothkerk kunnen kinderen normaal gesproken op hun eigen niveau horen over God en de Bijbel. De kinderen tot en met 4 jaar kunnen naar Oppasdienst Benjamin (elke week), de kinderen in de groepen 1-3 van de basisschool kunnen naar de King’s Kids (elke week) en de kinderen in de groepen 4-6 kunnen naar […]

Pasen in de Rehobothkerk

door Joke Bijsterveld

Komend weekend is het paasweekend. Dat wil zeggen: op vrijdag 25 maart is het Goede Vrijdag, de dag waarop we denken aan de dag dat de Here Jezus stierf aan het kruis, en zondag 27 en maandag 28 maart is het Pasen, de dagen waarop we denken aan de opstanding van de Here Jezus uit […]

Kerst in de Rehobothkerk

door Joke Bijsterveld

Uitnodiging! Vindt u/ vind jij het leuk om iets gezelligs te gaan doen rondom kerst? In de Rehobothkerk zijn er verschillende mogelijkheden: – zaterdag 19 december: Adventsmaaltijd Een gratis maaltijd waar iedereen welkom is: mensen uit de kerk, mensen uit de buurt, vrienden, familie, jong en oud. We zingen ook liederen met elkaar en er […]

Kerkennacht 2015 in de Rehobothkerk

door Joke Bijsterveld

Op zaterdagavond 20 juni 2015 organiseren de kerken van Rotterdam voor de vijfde keer de Kerkennacht. In meer dan 40 kerken staan ‘s avonds de ‘bewoners’ van die gebouwen klaar met in elk gebouw een eigen programma. Ook de Rehobothkerk neemt hieraan deel. U bent op 20 juni 2015 van 19.00 tot 22.00 uur van […]