Het paasweekend is aangebroken, en normaal gesproken zouden we meermalen naar de kerk gaan: Goede Vrijdag en Eerste Paasdag en Tweede Paasdag. Dat kan nu niet, helaas.

Maar vanavond (vrijdag 10 april) en zondagochtend (12 april) wordt er wel een online kerkdienst gehouden in de Rehobothkerk, dus zonder bezoekers.
De diensten zijn te beluisteren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/541-CGK-Rehoboth-Rotterdam-C.

De liturgie voor vanavond, Goede Vrijdag, om 20.00 uur is als volgt:

Gezang 189: 1,2
Gezang 189: 3,4
Gebed
Schriftlezing: Psalm 22:1-22
Psalm 22:1,2 Nieuwe berijming
Schriftlezing: Matteüs 27:45-50
Psalm 22:8 Nieuwe berijming
Verkondiging
Gezang 177:1,2,6,7
Gebed
Gezang 182:1,2
Geloofsbelijdenis
Gezang 182:6
Zegen
“Ga met God”

We hopen dat u thuis meezingt.

Maandagochtend, Tweede Paasdag, is er een gezamenlijke uitzending vanuit De Samaritaan.

We wensen u een gezegend Paasweekend.