Naar aanleiding van het advies van het CIO heeft de kerkenraad besloten de kerkdiensten tot nader order alleen nog online te houden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de dienst van 1e Kerstdag, met name om het kinderproject in de dienst af te ronden en de kinderen de gelegenheid te geven het Kerstfeest samen te vieren.

Voor deze dienst geldt echter dat met uitnodigingen wordt gewerkt, zoals al
eerder gebeurde, om het aantal bezoekers te beperken tot maximaal 30 en
bovendien te weten wie er dan aanwezig zijn. Wilt u graag aanwezig zijn? Mail naar joke@rehobothkerk.nl. Dan kijken we of dit binnen de aantallen mogelijk is.

Vanaf a.s. zondag (2e Kerstdag) zijn de diensten dus online op de
gebruikelijke tijden 9.30 uur en 15.30 uur.
Op nieuwjaarsdag is er een online dienst om 10.00 uur.

Voor de online diensten geldt dat in principe alleen de voor de dienst
benodigde personen aanwezig zijn, inclusief enkele zangers (m/v).

De kerkdiensten zijn te bekijken en te beluisteren via https://www.youtube.com/channel/UC9rgxrxrXEBP61173hhdOww.
Met alleen geluid te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/541.