Ook dit jaar volgen we Jezus weer op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij, naar eigen zeggen, heen om te lijden en te sterven. Hij zal in handen komen van zijn vijanden en door hen ter dood gebracht worden. Maar ook: Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren. Achter heel de lijdensgeschiedenis zit een goddelijk plan: God de Vader wil in Christus de wereld met zichzelf verzoenen (2 Korintiërs 5:19) om die een nieuwe schepping te laten zijn. Het geloven in Gods plan bij wat je ziet gebeuren met Jezus is belangrijk. Je moet Christus steeds beter leren kennen vanuit de Schriften en zijn eigen woorden. Zo kun je ook met Hem leven.
We lezen in Gods Woord dat mensen Jezus verkeerd beoordelen en Hem daardoor veel pijn doen. Zijn vijanden zien in Hem een gevaar voor het goede. Anderen die in Hem willen geloven als Verlosser (met vallen en opstaan) bewijzen Hem eer en geven Hem moed. Door wat we lezen, leren ook wij Christus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij?
Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. We vertrouwen immers als christenen ons leven aan Hem toe. Wij leven niet meer voor onszelf, maar Christus leeft in ons.

Het project probeert de lijdensgeschiedenis van Jezus heel dicht bij onszelf te brengen, door steeds vragen centraal te stellen. Dat zien we al in de naam van het project: Ken je Mij? Daarnaast staat elke zondag een persoonlijke vraag centraal:

23-2 Matt. 21: 1-11 Intocht in Jeruzalem Waarom juich je voor Mij?
1-3 Matt. 21: 12-17 Jezus reinigt de tempel Hoe kom je naar Mij?
8-3 Matt. 26: 1-16 Een zondares zalft Jezus Wat geef je Mij?
15-3 Matt. 26: 57-68 Jezus voor het Sanhedrin Wat zeg je over Mij?
22-3 Matt. 27: 11-14 en 19-26 Jezus voor Pilatus Kies je voor Mij?
29-3 Matt. 27: 33-44 Mensen rondom het kruis Hoe kijk je naar Mij?
5-4 Matt. 27: 45-56 en 62-66 Jezus sterft aan het kruis Heb je nog hoop voor Mij?
12-4 Matt. 28: 1-10 Jezus leeft! Leef je mee met Mij?

Bij het project hoort ook een ‘projectverbeelding’: een speciale presentatie voor in de kerk, waar elke zondag iets bijkomt. In de kindermomenten wordt daaraan aandacht geschonken. Dit jaar heeft de projectverbeelding de vorm van een huis, waarin een kruis is uitgespaard. Het verbeeldt de kerk, het huis van God. Met een kruis dat open is aan de bovenkant, waardoor de verbinding met de hemel open is.
Rondom het kruis zijn veel spijkertjes aangebracht. Daar gaan we op eerste Paasdag, na de ochtenddienst, iets mee doen: we gaan het kruis vullen met verbindingsdraden. Iedereen die daaraan wil meewerken is welkom.
Elke zondag wordt het huis gevuld met een ‘draadwerkje’, dat past bij het Bijbelverhaal van die zondag.

De reden, dat er draadwerkjes gebruikt worden, is symbolisch: de draad loopt langs de spijkertjes en samen vormen ze met elkaar een afbeelding. We zien het ‘hele plaatje’ door de weg van die draad. Het is als het plan van God; het gaat kriskras overal door- en omheen en verbindt alles met elkaar. De spijkertjes staan symbool voor de mensen. Zoals die draad met elk spijkertje is verbonden, en de draad de spijkertjes aan elkaar verbindt, zo is het Gods bedoeling om zich met ons en elkaar te verbinden. Daar draait zijn plan om!

Elke zondag zingen we een bestaand lied, dat past bij het Bijbelverhaal. We hebben dus geen afzonderlijk projectlied, dat elke zondag herhaald wordt, maar we gebruiken liederen die (meestal) bekend zijn.
Tijdens de King’s Kids en de King’s Kids Plus horen de kinderen de Bijbelverhalen en gaan daarmee aan de slag. Thuis maken zij een miniversie van de projectverbeelding op papier. Zo hebben zij een blijvende herinnering aan deze bijzondere tijd.

We wensen u allen, oud en jong en alles wat daar tussenin zit, een gezegende lijdenstijd.

 

 

Het project is ontwikkeld door Vertel het Maar.