Op 12 september hopen wij weer onze startzondag te hebben. Vorig jaar kon dat helemaal niet doorgaan in verband met COVID, maar dit jaar willen we het toch wel doen, zij het in aangepaste vorm.

Om half tien hebben wij onze dienst. Daarna is er koffiedrinken in de kerkzaal. Na de lange periode van afstand houden, zullen de meesten van ons behoefte hebben aan gewoon ongedwongen contact met elkaar. Daarom is er vóór de maaltijd niet een bepaald programma. Het staat ieder vrij om z’n stoel in een dusdanige richting te draaien, dat je op afstand toch in een groepje met elkaar kunt praten.

Om twaalf uur gaan we eten. U wordt verzocht om voor uzelf (en uw kinderen) eten mee te nemen dat uit de hand gegeten kan worden, zoveel als voor uzelf nodig is. Als u eten met elkaar wilt delen of ruilen, kunt u dat gerust doen. Maar als u gezien de situatie waarin wij leven het een probleem vindt om voedsel te eten, waar anderen aan hebben gezeten, eet u gewoon wat u zelf hebt meegenomen.

Na de maaltijd willen wij met elkaar doorpraten over de vraag: wat hebben wij nodig als gemeente? Ook hopen wij dat enkelen uit ons midden een bijbeltekst of een lied willen voorlezen die/dat een bijzondere betekenis voor hen heeft en dat ze ook vertellen wat het voor hen betekent.

Om half drie willen we samen gaan zingen.
Om drie uur is er nog een korte dienst.

Wij hopen elkaar met blijdschap te ontmoeten.