Kerkblad

toerustingHet kerkblad van de Rehobothkerk heet Toerusting. Het blad is een opvolger van het blad Drieluik, dat bestaan heeft tot en met juli 2012. Toerusting verschijnt éénmaal per maand, op de eerste zondag van de maand. Kopij kan uiterlijk de 20e van de maand voorafgaand aan het verschijnen worden ingeleverd bij de redactie via e-mail naar kerkbladtoerusting@hotmail.com. Aanleveren bij voorkeur op A5-formaat.