Zendingscommissie

zendingVerkondigen en onderwijzen: dat zijn de opdrachten die de Here Jezus Christus vlak voor zijn hemelvaart aan zijn kerk heeft gegeven. De Christelijke Gereformeerde kerken bedrijven daarom zending in Indonesië, Zuid-Afrika (Venda en KwaNdebele), Mozambique, Burundi, Thailand en Siberië.
De zendingscommissie van de Rehobothkerk stimuleert de zendingsgedachte in samenwerking met de NGK Overschie en de Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder.

In samenwerking met de zendingscommissies van de Christelijke Gereformeerde kerken van de classis Rotterdam wordt de classicale zendingsdag georganiseerd. Daarnaast is er een jaarlijkse zendingsavond voor jongeren van 12 – 17 jaar.

Het zendingsblad ‘Doorgeven’ wordt aan alle gemeenteleden gezonden.

Kijk voor meer informatie op http://www.cgk.nl/index.php?zending.

De Rehobothkerk heeft een specifiek zendingsproject ‘geadopteerd’: het jeugdwerk in KwaNdebele.