Afscheid ds. Hardeman / bevestiging ds. Ester

Zondagochtend 11 september was een bijzondere kerkdienst: we namen afscheid van ds. Jan Hardeman en verwelkomden ds. Willem Jan Ester.

De dienst werd geleid door ds. Jan Hardeman, die preekte over Joh. 1: 1-18 en daarbij inzoomde op Jezus’ woorden, dat Hij het Licht van de wereld is. Wat een zegen, dat er nog steeds mensen geroepen worden om die boodschap door te geven in een wereld waarin zoveel duisternis is…

We zijn dankbaar voor de tijd die ds. Hardeman de gemeente in de Rehobothkerk mocht dienen en dankbaar dat God een opvolger voor hem gaf in de persoon van ds. Ester. Beiden kwamen op een bijzondere manier op het pad van onze gemeente. We zien daar zeker Gods hand in.

We bidden hun beiden Gods zegen toe.

N.B. Door omstandigheden zijn bijgevoegde foto’s niet live gemaakt in de kerkzaal, maar vanaf de computer, waar de dienst online gevolgd werd.