Ds. J.W.A. Ester wordt nieuwe predikant

Onlangs bracht de Rehobothkerk een beroep uit op ds. J.W.A. Ester uit ’s Gravenmoer. Dit weekend liet hij weten dit beroep met vrijmoedigheid te aanvaarden.

Hij schreef aan de gemeente:

Geliefde broeders en zusters van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Rotterdam-centrum.

Naar aanleiding van het beroep dat u op mij hebt uitgebracht kan ik u meedelen dat ik dit beroep met vrijmoedigheid kan aannemen.
De afgelopen drie weken zijn mijn vrouw en ik intensief bezig geweest met het beroep dat u op mij heeft uitgebracht.
De zondag die ik bij u mocht voorgaan, de verkiezingsuitslag, de gesprekken met de kerkenraad maakten indruk op ons. Toch waren we er nog niet meteen van overtuigd dat we naar Rotterdam moesten komen.
In de loop van de weken waarin we het beroep overwogen en biddend ermee bezig waren, veranderde dat. Wat in de weg kon staan werd weggenomen en er groeide een verlangen om naar Rotterdam te komen. Ik geloof dat de Heer ons naar Rotterdam roept. Wonderlijk!
Tegelijkertijd vraag ik u te bidden voor de gemeente van ’s Gravenmoer die vacant zal worden en voor de gemeente te Delfzijl, nu ik voor het beroep dat zij op mij hadden uitgebracht moest bedanken. 
Wij hopen dat alles wat geregeld moet worden voorspoedig mag gaan, zodat we D.V. over niet al te lange tijd tot u kunnen komen.

Een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw.

De genade en vrede van onze Heer Jezus Christus zij met u allen.
Jan Willem Ester

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de intrede van ds. Ester zal plaatsvinden.