Geschiedenis

Boek

Begin juni 2005 verscheen een boek over de geschiedenis van de Rehobothkerk. Kijk voor meer informatie hier!

 

Beschrijving door br. Z. Stoter

In 1984 schreef br. Z. Stoter een uitgebreide geschiedenis van onze kerk en in 1988 breidde hij de tekst uit met actualiteiten:
– Geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Centrum – Z. Stoter.

 

Jubileumuitgave De Lantaarn

In 1992 verscheen een speciale editie van ons toenmalig kerkblad De Lantaarn, gewijd aan 100 jaar Chr. Geref. Kerk Rotterdam 1892-1992. Hierin stonden met name persoonlijke herinneringen van oudere gemeenteleden.

Ook verscheen in die editie een kopie van het certificaat bij de eerste steenlegging van de Rehobothkerk.

 

Foto’s

In de fotogalerij zijn foto’s te bekijken van predikanten die dienden in de gemeente, en ook algemene foto’s uit de oude doos.

 

Website familie Engelfriet

Op internet is de site van de familie Engelfriet bijzonder interessant. Vroeger (zelfs al ver voor de oorlog) waren ze lid van onze gemeente. En dat is op de website goed te merken! Hieronder een aantal links naar onderdelen van de website die naar de Christelijke Gereformeerde Kerk verwijzen. Een aantal voorbeelden: