De kerkdienst

Hieronder kunt u de orde van dienst doorkijken, zoals deze meestal gevolgd wordt. Orde van dienst wil zeggen: wanneer we welke dingen doen in de kerkdienst. Bij alle onderdelen kunt u doorklikken naar een pagina met meer informatie.

Het belangrijkste wat je moet bedenken, om een kerkdienst te begrijpen, is dit: Het is een ontmoeting van de Here God met zijn gemeente en ook een ontmoeting van de gemeenteleden onderling. Er vindt dus heen en weer communicatie plaats. Dat is het allerbelangrijkste.