Bloemen in de kerk

bloemenDe bloemen voor in de kerk gaan na de middagdienst naar een van de zieke of oudere gemeenteleden. De kosten van deze bloemen zijn voor rekening van de diaconie. Giften hiervoor kunt u deponeren in de bloemenbussen in de Voorhof van de kerk.

Mocht u bloembakjes ter beschikking willen stellen van nieuwe bloemstukken, dan kunt u deze afgeven in de kerk.