Heilige Doop

doopvont2Bij de Heilige Doop wordt er water gesprenkeld over het voorhoofd van de dopeling. Dit water geeft aan dat hij of zij gewassen moet worden van zonde. Omdat het water verwijst naar het bloed van de Here Jezus Christus, maakt de doop duidelijk dat er alleen reiniging van zonde (en zo eeuwig leven) is te vinden bij Hem. Tegelijk onderstreept de doop ook de werkelijkheid en de zekerheid hiervan.
Omdat God gezegd heeft dat zijn belofte van vergeving en eeuwig leven voor de gelovigen en hun kinderen bestemd is, worden bij ons ook de kleine kinderen gedoopt.
Dit neemt niet weg, dat ook volwassenendoop voorkomt. Als iemand als kind niet gedoopt is, en tot geloof komt, wordt deze na het afleggen van belijdenis van het geloof, gedoopt.