Kerktelefoon

Lukas luisterkastjeVoor hen, die niet meer in staat zijn om de kerkdienst bij te wonen, heeft de kerk aansluitingen via de kerktelefoon geregeld. Ook bestaat de mogelijkheid om cd’s te ontvangen, waarop de kerkdienst is opgenomen.