Kerstproject Ik kan niet wachten!

De komende weken staan in het teken van advent en Kerst. We werken daarvoor met het project Ik kan niet wachten van Bijbel Basics.

De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst.

Van oudsher wachten we er in deze tijd ook op dat Jezus terugkomt uit de hemel. Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug. De mensen in de Bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. Dit krijgt vorm in het wachten op een Messias en Verlosser.

het kerstverhaal wordt over Jezus verteld als de vervulling van deze belofte. Hij verbindt God en mensen, en laat ons al iets van Gods nieuwe wereld zien. Na zijn dood, opstanding en Hemelvaart wachten we op zijn terugkomst en op het definitieve doorbreken van Gods goede nieuwe wereld. We willen de kinderen daarover vertellen tijdens het nieuwe kerstproject. Tijdens dit project lezen we:

  • 27 november: Wachten op de dag dat Jezus terugkomt (Jakobus 5:7-8)
  • 4 december: Maria wacht op de komst van Jezus (Lucas 1:26-38 en 1:46-55)
  • 11 december: Jozef wacht op de komst van Jezus (Matteüs 1:18-24)
  • 18 december: Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus (Lucas 2:22-40)
  • 25 december: Wijze mannen verwachten de nieuwe koning (Matteüs 2:1-12)