Paasproject 2022

Wij dromen vaak van op reis gaan en van alles meemaken.
In de Bijbel lees je dat de Israëlieten ook op reis gingen. Voor hen was dat iets heel bijzonders, want daarvóór waren ze slaven geweest in Egypte. Ze moesten heel hard werken voor de farao en mochten van hem niet uit zijn land weg. Totdat God hen op een dag uit Egypte bevrijdde. Die dag noemden ze voortaan het ‘paasfeest’. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Nadat ze uit Egypte waren vertrokken, gingen de Israëlieten op reis naar het land dat God hun beloofd had. Het was een lange, zware tocht door de woestijn, maar met een heel mooi eindpunt. Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van bevrijding: We vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld. Over de reis van de Israëlieten en over onze reis naar het beloofde land kom je meer te weten tijdens het paasproject: Beloofd land in zicht van BijbelBasics. Ga je mee op reis?

We lezen zeven teksten uit het Oude en Nieuwe Testament. De volgende bijbelgedeelten staan centraal:

  • 6 maart: God bevrijdt de Israëlieten uit Egypte – Exodus 12:21-31 en 37-42
  • 13 maart: Blijven denken aan de bevrijding uit Egypte – Exodus 13:3-10
  • 20 maart: De doortocht door de Rietzee – Exodus 14:5-22
  • 27 maart: Bijna in het beloofde land – Deuteronomium 8:7-18
  • 3 april: Blijven denken aan wat Jezus heeft gedaan – Lucas 22:7-8 en 14-20
  • 10 april: Jezus het Paaslam – Lucas 23:32-49 en 1 Petrus 1:18-19
  • 17 april: Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld – Lucas 23:50 – 24:8 en Hebreeën 3:1