Startzondag/wisseling van de wacht

Op zondag 11 september a.s. hopen we onze jaarlijkste startzondag te houden. Die dag zal ds. Ester bevestigd worden en intrede doen als predikant van onze gemeente.

Het programma voor de startzondag is nog niet bekend, maar het is al wel duidelijk dat die dag ook gebruikt gaat worden voor de wisseling van de wacht – met betrekking tot de predikant die verbonden is aan de Rehobothkerk.

Hoewel ds. Jan Hardeman aanvankelijk tot 1 februari 2023 in dienst van de gemeente zou blijven, is in onderling overleg besloten dat het beter is dat hij op de startzondag 11 september a.s. formeel uit dienst gaat. Op dat moment wordt ds. Jan Willem Ester immers de nieuwe predikant van de gemeente.
Dientengevolge zal in de morgendienst ds. Jan Willem Ester worden bevestigd door ds. Jan Hardeman en neemt deze gelijktijdig afscheid als predikant/kerkelijk werker van de gemeente. In de middagdienst, die om drie uur begint, zal ds. Jan Willem Ester dan intrede doen. Alles uiteraard DV.

Op dit moment is het de bedoeling dat Jan Hardeman vanaf 11 september a.s. nog een aantal maanden aanblijft als ouderling.