Uitnodiging voor bevestiging en intrede van ds. W.J.A. Ester

D.V. zal op zondag 11 september ds. W.J.A. Ester worden bevestigd en intrede doen als predikant van de Christelijke Gereformeerde kerk van Rotterdam-Centrum.

De bevestigingsdienst begint om 9.30 uur en wordt geleid door ds. J.C. Hardeman, die tegelijk afscheid neemt als pastoraal werker/predikant van onze gemeente.

De intrededienst begint om 15.00 uur.

Wij nodigen u van harte uit om (een van) deze diensten bij te wonen.

Ds. Ester zal voor 50% verbonden zijn aan de CGK van Rotterdam-Centrum. Vanaf 1 oktober gaat hij daarnaast missionair werk doen onder zeevarenden in de haven. Dit laatste is een uitvloeisel van de opdracht van de Generale Synode 2019-2022. (Besluitenboekje pag. 81vv.). Zie de uitnodiging hieronder.

UITNODIGING VOOR DE MORGENDIENST VAN 2 OKTOBER 2022

In deze dienst, waarin ds. J. Manni hoopt voor te gaan, wordt ds. W.J.A. Ester uitgezonden voor het werk onder zeevarenden.

Ook hierbij bent u van harte welkom, de aanvang is om 9:30 uur.

De diensten zijn live te volgen of later terug te kijken via onderstaande link: https://www.youtube.com/channel/UC9rgxrxrXEBP61173hhdOww