Rehoboth

rehoboth in de bijbelDe naam Rehoboth werd oorspronkelijk door de aartsvader Izaak gegeven aan de waterput, die hij gegraven had, nadat er voordien ruzie was geweest met andere nomaden-herders, “want”, zo zei hij: “Nu heeft de HERE ons ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in het land”. (Genesis 26:22)

Dat verklaart het feit, dat men na de Tweede Wereldoorlog déze naam heeft gekozen voor deze kerk.

Het gebouw dateert van 1951 en vervangt immers de voormalige kerk aan de Jonker Fransstraat, die als gevolg van het bombardement in de meidagen van 1940 in vlammen opging. Deze naam is voor ons besef alleen maar zinvol, als onze kerkelijke gemeenschap mede door middel van dit gebouw vruchtbaar kan zijn in de directe omgeving.

Ter herinnering aan de gebeurtenissen in 1940 en de bouw van dit kerkgebouw in 1951 zijn in het portaal twee tegels aangebracht:

verwoestDeze tegel hangt links van de deur.
Er wordt verwezen naar het bombardement van mei 1940, waarbij de christelijke gereformeerde kerk van Rotterdam Centrum, aan de Jonker Fransstraat, verwoest werd.
De bijbeltekst waarnaar verwezen wordt is Jeremia 20, vers 3. Daar staat: “Doch toen Paschur Jeremia de volgende morgen uit het blok liet, zeide Jeremia tot hem: Niet Paschur noemt de Here uw naam, maar Schrik-van-rondom.”

 

 

 

herbouwd

 

Deze tegel hangt rechts van de deur. De datum van herbouw van de kerk wordt genoemd en de plaats in de bijbel waar de naam Rehoboth vandaan komt.
In Genesis 26, vers 22 staat: “Toen brak hij vandaar op en groef een andere put, waarover zij niet twistten.  Deze noemde hij Rechobot, en zeide: Nu heeft de Here ons ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in het land.”