Veilige Kerk

De kerk dient een veilige plaats te zijn. Sterker nog: als je ergens veilig moet kunnen zijn dan is dat in de kerk, binnen je eigen gemeente. Helaas blijkt veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk komt grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik voor.

Voor zover bekend speelt het probleem niet in de Rehobothkerk, maar we willen wel alert zijn en proberen te voorkomen dat het probleem kan ontstaan. Daarom hebben we een beleidsplan opgesteld en een intern vertrouwenspersoon aangesteld. Landelijk is een protocol opgesteld voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties.

Het beleidsplan en het protocol vindt u hieronder.

Protocol
Beleidsplan Veilige kerk Rehobothkerk